01 czerwca 2021

Kredyt hipoteczny – jakie kryteria ustalenia gdzie jest najtaniej?

 

Kredyty hipoteczne oferowane są przez banki komercyjne oraz banki wyłącznie hipoteczne. Zwykle takie zobowiązania zaciągane są na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Wymaganym, standardowym zabezpieczeniem kredytów hipotecznych jest hipoteka wpisana w księdze wieczystej finansowanej nieruchomości tj. mieszkania lub domu.

Ustanowiona hipoteka daje bankowi materialne zabezpieczenie zobowiązania. Taki wpis w księdze wieczystej nie ogranicza praw właściciela nieruchomości. Możemy dowolnie rozporządzać swoim majątkiem.

 

Wymagany udział własny w kredycie hipotecznym

 

Nabywając nieruchomość przy udziale kredytu hipotecznego, musimy być przygotowani na wniesienie wkładu własnego. Od 2015 r. wprowadzono bezwzględny wymóg posiadania przez kredytobiorców minimum 10 % wartości inwestycji. W późniejszych latach stopniowo podwyższano wymóg wkładu własnego do 20 %, zachowując jednocześnie możliwość dodatkowego zabezpieczenia brakujących 10 %.  W rzeczywistości oznacza to, że dziś nie można zaciągnąć kredytu hipotecznego bez posiadania środków na co najmniej 10 % wartości inwestycji.

Im wyższy jest wkład własny kredytobiorcy, tym mniejsze ryzyko ponosi bank. Automatycznie może przełożyć się na zaproponowanie przez bank niższych warunków cenowych wnioskodawcy angażującemu się finansowo w transakcję.

 

Koszty wierzytelności hipotecznej

 

Na koszt kredytu hipotecznego składa się kilka elementów. Pierwszym z nich są odsetki płacone od kwoty udzielonego kredytu. Banki oferują przede wszystkim kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Określa się je jako sumę wybranego stawki referencyjnej z rynku międzybankowego (np. WIBOR 3M) oraz marży kredytowej stałej w całym okresie spłaty.

Wysokość marży zależna jest zwykle od kilku czynników – kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, ryzyka kredytobiorcy (w tym jego historii kredytowej) oraz rodzaju nieruchomości. Na obniżenie marży kredytowej mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na zakup dodatkowych produktów banku, np. założenie konta osobistego albo wykupienie ubezpieczenia (np. na życie lub od utraty pracy). Taka forma udzielania kredytów hipotecznych nazywana jest sprzedażą wiązaną. Korzystając z dodatkowych produktów bankowych, uzyskujemy tańszy kredyt, a i kredytodawca ma lepiej zabezpieczoną wierzytelność.

Nieliczne banki na rynku finansowym, proponuje także kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Stała stawka obowiązuje jednak tylko przez pierwszych kilka lat spłaty. Po tym okresie możemy ponownie zdecydować się na stałe oprocentowanie lub przejść na oprocentowanie zmienne. Taki typ kredytu daje pewność niezmienności raty, ale oznacza, przynajmniej początkowo, wyższe obciążenie odsetkami.

Oprócz oprocentowania na łączny koszt kredytu hipotecznego wpływa:

  • prowizja od przyznanego kredytu,
  • koszt wyceny nieruchomości,
  • podwyższenie marży kredytu lub ubezpieczenie pomostowe, płacone przez kilka pierwszych miesięcy, do momentu, prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku,
  • ubezpieczenia na życie, od utraty pracy itp.,
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych żywiołów wymagane przez cały okres kredytowania.

Suma wszystkich szacowanych kosztów kredytu hipotecznego zostanie nam zaprezentowane w formularzu informacyjnym, gdy zwrócimy się już do banku lub pośrednika kredytowego z prośbą o symulację.

 

Rankingi kredytów hipotecznych

 

Wybór najlepszego i najtańszego kredytu hipotecznego dostępnego na rynku finansowym, wymaga dokładnego sprawdzenia ofert wielu banków. Korzystając z bezpłatnych usług pośrednika kredytowego, uzyskamy zestawienie kredytów hipotecznych przygotowywane dla różnych wariantów i założeń. Dzięki niemu możemy sprawdzić, które banki oferują w danym momencie najlepsze warunki cenowe. Dzięki pośrednikowi zyskujemy również czas, gdyż nie musimy wykonywać „przemarszu” przez wiele banków, wszystko mamy na miejscu.

Profesjonalny pośrednik finansowy poprowadzi klienta przez cały proces decyzyjny i kredytowy. Wstępną symulację kredytu hipotecznego, bez ruszania się z domu, możemy również otrzymać online.