Kredyty gotówkowe

GotówkaPrzeznaczenie dowolny cel kredytowania. Okres kredytowania nawet do 120 miesięcy. Wysokość kredytu do 200 tys. zł. Bez zabezpieczenia, lub z zabezpieczeniem- zależne od oferty, ubezpieczenie, poręczenie.

 

Kredyty gotówkowe

 • Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 • Okres – do 120 miesięcy
 • Wysokość kredytu – do 200 000zł.
 • Zabezpieczenie – dobrane indywidualnie do oferty: ubezpieczenie, poręczenie lub weksel własny In blanco ( nie zawsze wymagane)
 • Umowa o pracę – zaświadczenie o zarobkach (minimalny okres zatrudnienia 3 miesięczny u obecnego pracodawcy) lub oświadczenie
 • Emerytura lub zasiłek przedemerytalny – aktualna decyzja o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia, ostatni odcinek lub wyciąg z konta bankowego potwierdzony przez bank, wydruk z konta elektronicznego w obecności doradcy.
 • Renta(również socjalna) – decyzja o przyznaniu świadczenia z adnotacją do kiedy przysługuje renta- ewentualnie orzeczenie lekarskie, aktualna decyzja waloryzacji, ostatni odcinek lub wyciąg z konta bankowego (potwierdzony przez bank), wydruk elektroniczny w obecności doradcy.
 • Działalność gospodarcza – dokumenty rejestrowe firmy- (wpis do ewidencji, NIP, REGON), zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS, US, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu( pit, zaświadczenie z US)
 • Rolnicy – zaświadczenie z UG potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego lub dzierżawy oraz o nie zaleganiu z podatkiem rolnym . W przypadku gospodarstwa dzierżawionego – umowa dzierżawy, faktury, rachunki za ostatnie 12 miesięcy potwierdzające działalność rolną (jako podstawa obliczania zdolności) lub zaświadczenie z UG o wysokości osiąganego dochodu, w niektórych przypadkach zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu ze składkami.
 • Dowód osobisty, drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, może być legitymacja emeryta/rencisty (jedyny uznawany dokument bez zdjęcia), dokument potwierdzający stan cywilny w przypadku (wdowa/wdowiec, rozwódka/rozwodnik)

 

Zalety kredytu

 • minimum formalności
 • szybka decyzja kredytowa – w ciągu 15 minut
 • możliwość uruchomienia kredytu w 30 minut
 • kredyty również dla osób spłacających inne kredyty
 • minimalny dochód od 340zł. (samotni emeryci/renciści) pozostali 500zł.
 • wysokie kwoty kredytów bez poręczycieli
 • minimalny wiek osoby ubiegającej się o kredyt 18 lat, bez górnej granicy wieku
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • ubezpieczenie na życie lub wypadek trwałego inwalidztwa oraz na wypadek utraty pracy oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • brak dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie kredytowej
 • dogodna forma wypłaty – przelew na konto bankowe, przekaz pocztowy, czek, czek GIRO
 • szybki dostęp do gotówki dzięki karcie VISA CLASSIC
 • oferta specjalna dla wybranych grup zawodowych

 

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

 

Przejdź do formularza kontaktowego