Kredyty dla firm

Kredyt w rachunku bieżącym

Tablet z wykresamiKredyt w rachunku bieżącym umożliwia firmie korzystać z środków pieniężnych do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu debetowego w posiadanym rachunku bankowym. Wysokość limitu w rachunku bieżącym zależy od historii firmy i jej kondycji finansowej oraz obrotu na rachunku firmowym.

Ta forma kredytowania jest bardzo wygodna w związku z tym, że firma może uzupełnić stan własnych środków finansowych, przeznaczonych na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej (płatności za towary i usługi, ZUS, US, wynagrodzeń itp.) oraz unikać ewentualnych problemów z płynnością w związku z przesunięciami płatności.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

 

Zalety kredytu w rachunku bieżącym

 • finansowanie bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń przy kredycie
 • środki z kredytu przeznaczone są na cel dowolny
 • obniżanie zadłużenia i odnawianie dostępnego limitu poprzez każdorazowy wpływ na konto (obniża łączne koszty kredytu)
 • możliwość korzystania ze środków tylko wtedy, gdy firma potrzebuje dodatkowego finansowania
 • możliwość wykorzystania kredytu poprzez standardowe dyspozycje do rachunku bieżącego, takie jak polecenia przelewu, wypłaty, operacje z wykorzystaniem kart debetowych czy spłaty rat kredytu
 • odsetki wliczane są do kosztu uzyskania przychodu
 • minimum formalności, brak wymogu przedstawiania zaświadczeń o nie zaleganiu z ZUS i US

 

Kto może otrzymać kredyt

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo – akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Okres prowadzenia działalności gospodarczej –  12 miesięcy

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na zakup środków trwałych, budowę lub rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych, zakup patentów, licencji czy na przejęcia innych przedsiębiorstw oraz na cel dowolny.

 

Przeznaczenie kredytu

 • zakup:
 • nieruchomości komercyjne (na rynków wtórnym lub pierwotnym do dewelopera)
 • działki budowlanej z przeznaczeniem na zabudowę pod działalność gospodarczą
 • lokalu o charakterze handlowym i usługowym
 • budowę lub rozbudowę nieruchomości komercyjnej lub lokalu komercyjnego
 • modernizację, adaptację, remont nieruchomości komercyjnej
 • na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek lub przyznanych limitów kredytowych firmowych w innych bankach
 • bieżącą działalność gospodarczą (dowolny cel)
 • zakup maszyn i urządzeń

 

Maksymalna wysokość kredytu

zależy od:

 • posiadanej zdolności kredytowej
 • do 100 % wartość nieruchomości będącej podstawą zabezpieczenia

 

Dla kogo

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne, partnerskie, jawne, komandytowe, spółki z o.o.

 

Cechy kredytu

kwota kredytu – od 30.000 PLN do wysokości inwestycji

 • okres spłaty – do 25 lat
 • waluta kredytu – PLN, CHF, EUR, USD
 • oprocentowanie – marża banku + stawka bazowa ( WIBOR / LIBOR)
 • sposób spłaty – raty równe lub malejące

 

Zabezpieczenie kredytu

 • weksel wraz z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo kredytobiorcy do rachunku bieżącego
 • hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej zabezpieczeniem.

 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest w PLN na okres do 5 lat i spłacany jest w ratach kapitałowo-odsetkowych miesięcznie. Wysoka kwota kredytu oraz brak określania celu kredytowania daje możliwość przeznaczenia środków z kredytu zarówno na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej jak również na cele inwestycyjne.

 

Zalety kredytu obrotowego

 • wysoka kwota kredytu do 500 000 PLN
 • długi okres kredytowy do 5 lat
 • możliwość uzyskania kredytu bez wymogu ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń przy kredycie, poprzez ubezpieczenie kredytu
 • środki z kredytu przeznaczone są na cel dowolny
 • minimum formalności, brak wymogu przedstawiania zaświadczeń o nie zaleganiu z ZUS i US
 • odsetki wliczane są do kosztu uzyskania przychodu

 

Kto może otrzymać kredyt obrotowy

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo – akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Okres prowadzenia działalności gospodarczej –  12 miesięcy.

 

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Waluta

 • Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Maksymalna wysokość

 • Maksymalna kwota pożyczki nie może być wyższa niż:
  2 000 000 PLN oraz
  60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

 

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

 

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie obligatoryjne:

 • hipoteka na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należących do:
  a) pożyczkobiorcy,
  b) osoby trzeciej,
 • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

 

Przejdź do formularza kontaktowego